SİYASET
Giriş Tarihi : 31-01-2023 10:32   Güncelleme : 31-01-2023 10:37

6'LI Masa, Mutabakat Metnini Açıkladı

6'lı Masa, merakla beklenen Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı....

6'LI Masa, Mutabakat Metnini Açıkladı

Seçim beyannamesi özelliği taşıyan metin; 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor. Mutabakat metninin detayları 6 liderin katılığı toplantıda genel başkan yardımcıları tarafından açıklandı...

Güçlendirilmiş Parlamter Sisteme geçilecek... Cumhurbaşkanı 7 yıllığına ve sadece 1 kez seçilebilecek.... seçim barajı yüzde 3'e inecek...

Millet ittifakı 9 ana başlıktan 75 alt başlıktan oluşan ortak mutabakat metnini açıkladı...

6 liderin de yer aldığı toplantıda partilerin genel başkan yardımcıları mutabakat metnini detaylarını anlattı.

Adalet, Kamu yönetimi ve yolsuzlukla mücadele... Mutabakat metninin ilk 3 başlığı..

Etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığı tesis edilicek...

hem torba kanun uygulamalarına hem de kamuya alımda mülakata son verilecek...

Mutabakat metinin 4. başlığı Ekonomi, Finans ve İstihdam..

Temel hedef sermayeyi tabana yaymak.. En dikkat çeken vaat ise enflasyonun tek haneye indirilmesi...

Yök kaldırılacak... öğretmenlik Meslek kanunu değiştirilecek..

Metnin bir diğer başlığı olan Eğitim ve Öğretim'de de köklü dönüşüm politikaları hayata geçirilecek...

6'lı masa Bilim Ar-ge ve Dijital Dönüşüm alanında da vaatlerini sıralandı...

Beyin göçü engellenecek, Bilim ve Teknoloji yüksek kurulu tekrar çalışır hale gelecek... Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kurulacak...

Metinde sektörel politiklara da ayrı bir başlık açıldı..
Tarım'da kullanılan mazotta ÖTV yükü kaldırılacak. Gübre ve tohum maliyetlerinin yüzde 50'si destek olarak geri verilecek.

Savunma Sanayi daha ileri düzeye taşınarak, dışa bağımlılık daha da azaltılacak...

Diğer başlık sosyal politikalar...

Yoksul ailelere destek sağlanacak o destek kadının hesabına yatacak. Engelliler genel müdürlüğü kurulacak... 65 yaşa yeni haklar gelecek…

Sağlık çalışanlarına şiddete iyi hal ve infaz indirimi uygulanmayacak. Kadına yönelik şiddete de yeni cezalar kapıda...

Son başlık ise dış politika...
Göçmen sorunu çözülecek.. Mülteciler en kısa sürede ülkelerine geri gönderilecek. Kalanlar için ise gettolaşmaya izin verilmeyecek..

AdminAdmin