GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-03-2023 08:56   Güncelleme : 13-03-2023 09:03

Meclis'te Bu Hafta

Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Meclis Genel Kurulu'nda, çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ele alınacak. Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören düzenlemenin de Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor

Meclis'te Bu Hafta

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun mesai yapacak.

Meclis Genel Kurulu'nda çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ele alınacak. Teklife göre, kıyıda otopark ihtiyacının karşılanması için yeraltı otoparkı yapılabilecek.

İleri teknoloji sera işletmelerinin olacağı Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Teklife göre 100 bin gross tondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için idari para cezası miktarı, 100 bin gross ton esas alınarak hesaplanacak.

Genel Kurulda daha sonra Afet Yeniden İmar Fonu'nun Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak. Teklifle, afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.

Fonun kaynakları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe ve krediler, bütçeye bu amaçla konulacak ödenek, yurt içi ve dışı sermaye ve para piyasalardan sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.

Adalet Komisyonu da çarşamba günü toplanacak. Komisyonda, yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklifle, aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması yasaklanacak.

Konut olarak kullanılan yerlerde haciz yapılması icra mahkemesi kararına bağlanacak. Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından arabulucuya başvurulması dava şartı haline getirilecek.

Sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçuna ilişkin ceza, yarı oranında artırılacak. Göçmen kaçakçılığı için verilen cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Bu arada, Meclis'te siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü, Grup Toplantısı'nda partililere hitap edecek.

AdminAdmin